การแข่งขันกอล์ฟการกุศลประจำปี 2560

มาคมนายหน้าประกันภัยไทย ได้จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลประจำปี 2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ณ สนามกอล์ฟริเวอร์เดล จังหวัดปทุมธานี

เชิญเข้าร่วมแข่งขันกอล์ฟการกุศลประจำปี 2560 ชิงถ้วยรางวัล ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันกอล์ฟการกุศลประจำปี 2560 ชิงถ้วยรางวัล ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ณ สนามกอล์ฟริเวอร์เดล จังหวัดปทุมธานี ในวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560

เชิญเข้าร่วมแข่งขันกอล์ฟการกุศลประจำปี 2560 ชิงถ้วยรางวัล ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันกอล์ฟการกุศลประจำปี 2560 ชิงถ้วยรางวัล ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ณ สนามกอล์ฟริเวอร์เดล จังหวัดปทุมธานี ในวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560

สัมมนาสะสมชั่วโมงเรื่อง “เจาะลึกกรมธรรม์ประกันภัยงานตามสัญญา” วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2560

สัมมนาสะสมชั่วโมงเรื่อง “เจาะลึกกรมธรรม์ประกันภัยงานตามสัญญา” วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2560

ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์การประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพของนายหน้าประกันภัย

สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย ขอประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์การประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพของนายหน้าประกันภัย (Professional Indemnity Insurance) ในรูปแบบที่เป็น ready package ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ คุณณัฐชยา โชคศักดิ์ศรีกุล เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ ธุรกิจลูกค้าองค์กร โทร 02-285-8792

รมว.คลัง ลงดาบเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย บริษัท สัญญาประกันภัย จำกัด (มหาชน) แล้ว

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้มีคำสั่งที่ 395/2559 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2559 ให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของ บริษัท สัญญาประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 59 (1) (2) และ (5) แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ สำนักงาน คปภ. ได้เตรียมมาตรการต่างๆ เพื่อรองรับมิให้ผู้บริโภคได้รับผลกระทบแล้ว

กิจกรรมสมาคมฯ

พฤษจิกายน, 2017

17พ.ย.ตลอดทั้งวันกอล์ฟการกุศล 2560

ร่วม สร้างสรรค์ พัฒนา นายหน้าประกันภัยไทยสู่ระดับสากล