ขอเชิญร่วมสัมมนา Digital Insurance (เก็บสะสมได้ 6 ชั่วโมง)

วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560 ณ รร.เอทัส พระราม 4 โดยเชิญ ดร.อายุศรี คำบรรลือ มาบรรยายช่วงครึ่งวันเช้า เรื่อง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนายหน้าที่แก้ไขแล้วและมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงและช่วงบ่าย คือ คุณภาวุธ พงษ์วิทยภานุ (ป้อม) ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ tarad.com, นายกสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย บรรยายเรื่อง Online Marketing Tools for InsurTech

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร International Claim Convention จัดโดย Malaysian Insurance Institute (MII)

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร International Claim Convention จัดโดย Malaysian Insurance Institute (MII) ท่านใดสนใจสามารถติดต่อโดยตรงได้ที่ MII

ขอเชิญร่วมสัมมนา Digital Insurance (เก็บสะสมได้ 6 ชั่วโมง)

วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560 ณ รร.เอทัส พระราม 4 โดยเชิญ ดร.อายุศรี คำบรรลือ มาบรรยายช่วงครึ่งวันเช้า เรื่อง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนายหน้าที่แก้ไขแล้วและมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงและช่วงบ่าย คือ คุณภาวุธ พงษ์วิทยภานุ (ป้อม) ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ tarad.com, นายกสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย บรรยายเรื่อง Online Marketing Tools for InsurTech

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร International Claim Convention จัดโดย Malaysian Insurance Institute (MII)

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร International Claim Convention จัดโดย Malaysian Insurance Institute (MII) ท่านใดสนใจสามารถติดต่อโดยตรงได้ที่ MII

รมว.คลัง ลงดาบเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย บริษัท สัญญาประกันภัย จำกัด (มหาชน) แล้ว

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้มีคำสั่งที่ 395/2559 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2559 ให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของ บริษัท สัญญาประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 59 (1) (2) และ (5) แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ สำนักงาน คปภ. ได้เตรียมมาตรการต่างๆ เพื่อรองรับมิให้ผู้บริโภคได้รับผลกระทบแล้ว

กิจกรรมสมาคมฯ

มีนาคม, 2017

28มี.ค.08:30 น.- 16:30 น.สัมมนา Digital Insurance

ร่วม สร้างสรรค์ พัฒนา นายหน้าประกันภัยไทยสู่ระดับสากล