สัมมนาเรื่อง Insurance Market Trend 2017

สมาคมนายหน้าประกันภัยไทยจัดสัมมนาสะสมชั่วโมง ในหัวข้อ “Insurance Market Trend 2017” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเอทัส ลุมพินี

สัมมนาเรื่อง Cyber Insurance

สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย ร่วมกับ บริษัท อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดสัมมนาเรื่อง Cyber Insurance เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2559 ห้อง Infinity โรงแรมเอทัส ลุมพินี พระราม 4 กรุงเทพฯ

ภาพกิจกรรมการแข่งขันโบว์ลิ่งมิตรภาพประจำปี 2559

สมาคมนายหน้าประกันภัยไทยได้กิจกรรมแข่งขันโบว์ลิ่งมิตรภาพประจำปี 2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559 ณ Bluo Rhythm & Bowl ศูนย์การค้าสยามพารากอน ชั้น 5 ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯโดยมีสมาชิก บริษัทประกันภัย บริษัทสำรวจภัย และสมาคมที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนมาก

สัมมนา “เรื่อง วิเคราะห์การประกันภัยและการวางแผนการเงิน 2016”

สัมมนา “เรื่อง วิเคราะห์การประกันภัยและการวางแผนการเงิน 2016” สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย วันพฤหัสที่ 10 มีนาคม 2559 ห้อง แกลลอรี โรงแรม เอส 31 สุขุมวิท 31 กรุงเทพฯ

รมว.คลัง ลงดาบเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย บริษัท สัญญาประกันภัย จำกัด (มหาชน) แล้ว

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้มีคำสั่งที่ 395/2559 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2559 ให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของ บริษัท สัญญาประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 59 (1) (2) และ (5) แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ สำนักงาน คปภ. ได้เตรียมมาตรการต่างๆ เพื่อรองรับมิให้ผู้บริโภคได้รับผลกระทบแล้ว

1 2 3